OPIS IZVAJALCEV CKZslika ckzjpg


V Centru za krepitev zdravja ZD Ivančna Gorica deluje multidisciplinarni tim diplomiranih medicinskih sester, dietetikov, kineziologov, fizioterapevtov in psihologov.

 

TADEJA GRUDEN, dipl. m. s., vodja Centra za krepitev zdravja Ivančna Gorica

Zdravstveno vzgojne delavnice izvajam že od leta 2008. Opravljam naloge vodenja, sem koordinatorica, organizatorka in izvajalka preventivnih programov v CKZ.

Izvajam individualna svetovanja, predavanja, stojnice, delavnice glede na potrebe lokalnega okolja ter strukturirane delavnice Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2 in S sladkorno boleznijo skozi življenje. Sodelujem z društvi, podjetji, skupinami, pomagam pri izvajanju nacionalnih preventivnih programov (npr. SVIT).

Moje vodilo je, da vsak udeleženec preventivnih programov, ki jih izvajam, prične doma izvajati le eno spremembo življenjskih navad naenkrat.

V vsem delovanju tesno sodelujem-o z zdravniki in medicinskimi sestrami našega zdravstvenega doma, prav tako kot tudi z drugimi strokovnjaki.

 

SUZANA LALIĆ, mag. vzg. in menedž. v zdr.

Moja vloga v CKZ je izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih ter izvajanje delavnic Programa za krepitev zdravja.

Kratke, enkratne delavnice npr. Zdravo živim so namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdrave prehrane, telesne dejavnosti, opuščanju škodljivih dejavnikov tveganja, obvladovanju stresa ter preprečevanju kroničnih bolezni. Udeležence motiviram za spremembo življenjskega sloga in za vključitev v poglobljene zdravstveno vzgojne delavnice. Na delavnicah Zvišan krvni tlak/maščobe udeleženci pridobijo informacije o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za zdravje, ključne informacije o zvišanem krvnem tlaku/maščobah, veščinah za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje meritev.

Koordiniram in sodelujem pri delavnici Zdravo hujšanje. Udeležencem nudimo znanje o spreminjanju prehranskih in gibalnih navad ter strokovno pomoč in podporo v procesu hujšanja in vzdrževanju zdravega življenjskega sloga.

Izvajam tudi delavnici Skupinsko/Individualno svetovanje za opuščanje kajenja in opuščanje tveganega ali škodljivega pitja alkohola. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno pomoč in podporo pri opuščanju kajenja, tveganega in škodljivega pitja alkohola in podporo pri vzdrževanju dosežene spremembe.

 

LEA KAČIČNIK, mag. psih.

Kot psihologinja v Centru za krepitev zdravja delujem na področju duševnega zdravja. Skrbim za posvetovalne, preventivne in psihoedukativne aktivnosti v sklopu individualnih posvetov in delavnic (Podpora pri spoprijemanju s stresom, s tesnobo ali depresijo ter Medosebni odnosi). Z mojo podporo lahko dosežete individualne cilje na področju duševnega zdravja ali pa vas opolnomočim z znanjem in spodbudo, kako si lahko najbolje pomagate sami. Pogosto me lahko srečate tudi ob izvajanju dejavnosti v lokalni skupnosti.

Duševno zdravje je poleg telesnega zdravja temelj našega optimalnega delovanja na vseh področjih v življenju, zato poskrbimo zanj in bodimo ob tem proaktivni.

 

MILENA ILIĆ, dipl. psih.    

Vsakdanja skrb za lastno psihično in telesno zdravje je prva in najpomembnejša naloga vsakega od nas.

Moja vloga v CKZ-ju je izvajanje individualnih in posvetovalnih psiholoških pogovorov kot osnovnega načina spoznavanja posameznika, njegovih trenutnih zdravstvenih težav in življenjskih okoliščin, ki k temu pripomorejo. Uporabnike seznanjam s tehnikami sproščanja in spodbujam k rednemu izvajanju. Svetovanja za mentalno zdravje, kot so delavnice za podporo pri spoprijemanju s stresom, s tesnobo ter depresijo, so osrednji načini mojega sodelovanja z obiskovalci našega centra. V programu Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, skupaj z drugimi strokovnjaki našega centra celostno podpiramo družino pri spremembah življenjskih in prehranskih navad. Aktivno sodelujem s preventivnimi aktivnostmi za zdrav življenjski slog v lokalni skupnosti, npr. v šolah, vzgojnih centrih, podjetjih ali v stiku z občani, pri čemer ozaveščam o pomembnosti posameznikove odgovornosti in skrbi za lastno zdravje ter krepitvi mentalnega zdravja.

Ob vseh dejavnostih tesno sodelujemo z zdravniki in drugim medicinskim osebjem ZD Ivančna Gorica.

 

KRISTINA ZEME, dipl. diet.

V Centru za krepitev zdravja sodelujem pri izvajanju skupinskih delavnic Zdravo jem, Zdravo hujšanje in Družinska obravnava debelosti.

Izvajam individualne prehranske obravnave, podam oceno prehranskega stanja in naredim prehranski načrt. Na delavnicah udeležencem podam informacije o zdravi prehrani in njenem vplivu na zdravje in počutje, znanje o izbiri živil, o načrtovanju in pripravi hrane ter nakupovanju zdravih živil. V nekatere delavnice so vključeni tudi otroci in mladostniki, pri katerih je ugotovljena prekomerna telesna masa ali zmanjšana telesna zmogljivost. V delavnici sodelujejo tudi družinski člani. Za šole izvajam izobraževalne dejavnosti o zdravi prehrani in zdravem življenjskem slogu, ter sodelujem tudi v drugih projektih lokalne skupnosti.

 

ANJA GRANDOVEC, mag. dietet. in mag. kin.

V Centru za krepitev zdravja izvajam individualne prehranske obravnave ter oceno prehranskega stanja. Aktivno sodelujem pri skupinskih delavnicah Zdravo jem in Zdravo hujšanje. Udeleženci dobijo informacije, znanja in veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi na trgovskih policah, za enostavno sestavljanje zdravih jedilnikov, zdravo prehranjevanje v različnih življenjskih situacijah in napotke za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje. Dobijo strokovno podporo in pomoč pri zdravi izgubi telesne mase, podporo v procesu hujšanja in vzdrževanju zdravega življenjskega sloga po koncu delavnice.

Moja naloga je tudi zgodnje odkrivanje in kasnejše prehranske obravnave otrok in mladostnikov, ki so ogroženi za razvoj bolezni in stanj, povezanih z neustreznim prehranjevanjem, čezmerno hranjenostjo, debelostjo in nezdravim življenjskim slogom. Delavnica Družinska obravnava za zdrav življenjski slog vključuje otroke in mladostnike ter njihove družine.

S predavanji o zdravi prehrani sodelujem tudi v vrtcih in šolah, za različne starostne kategorije otrok in njihovih staršev.

Sodelujem tudi pri skupinskih projektih v lokalnih skupnosti.

 

ANDREJA LAMPREHT, dipl. fiziot.

Izvajam različne programe za krepitev zdravja z vidika osveščanja in opolnomočenja za aktiven življenjski slog. Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle osebe, stare 65 let in več, Test hitre hoje na 2 km za ljudi stare 20 do 65 let, delavnico Ali sem fit?, ki je namenjena vsem odraslim posameznikom, ki jih zanima kakšna je njihova telesna pripravljenost. Udeleženci na ta način pridobijo motivacijo za spremembo gibalnih navad.

V delavnici Gibam se udeleženci spoznajo pravilno in učinkovito izvajanje različnih oblik telesne vadbe kot del aktivnega življenjskega sloga in preventive pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.

Sodelujem v programih delavnic Zdravo hujšanje, Priprava na porod in starševstvo – predavam Varno vadbo v nosečnosti in izvajam Vadbo za nosečnice.

Dogovorite se lahko tudi za pogovorno uro, v kateri razjasnim dileme v povezavi z gibanjem, s poudarkom na pravilnem izvajanju vaj s pravilnim dihanjem, vzdrževanjem fiziološke drže in krepitvijo mišic medeničnega dna.

 

ALENA BERENDS, dipl. fiziot.

Zaposlena sem v Centru za krepitev zdravja in Ambulanti za fizioterapijo ZD Ivančna Gorica. Izvajam različne programe za krepitev zdravja z vidika osveščanja, opolnomočenja za aktiven življenjski slog kot so:

•             testiranje telesne pripravljenosti za odrasle

•             ali sem fit?

•             gibam se

•             testiranje hoje na 2 km

•             priprava na porod in starševstvo

•             varna vadba v nosečnosti.

Prav tako izvajam individualne posvete, npr. o krepitvi mišic medeničnega dna, pravilnem gibanju in fiziološki telesni drži. Prav tako lahko svetujem glede telesne dejavnosti za določene posebnosti mišično skeletnega sistema.

 

MAJA RECEK, mag. kin.

Kineziologija je veda o gibanju človeka. S preventivnimi aktivnostmi, delom v CKZ vam bom preko gibanja pomagala k spremembi življenjskega sloga, vas motivirala in pomagala k izboljšanju vašega trenutnega stanja ter počutja.

Aktivno sodelujem pri programu Družinska obravnava za zdrav življenjski slog. Z otrokom priljubljenimi načini telesne dejavnosti krepim njihov občutek za koordinacijo, gibljivost, moč in uspeh.

Izvajam različne programe za krepitev zdravja: Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše, kjer udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti in pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Testiranja Ali sem fit?, Preizkus hoje na 2km, 6-minutni preizkus hoje in 2-minutni test stopanja na mestu prikažejo, kakšna je osebna telesna pripravljenost, udeleženci pa pridobijo motivacijo za spremembo gibalnih navad.

 

GLIGORJA MILJATOVIĆ, mag. psih.

Moja vloga v Centru za krepitev zdravja je izvajanje individualnih psiholoških obravnav, izvajanje preventivnih dejavnosti za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja ter psihoedukativnih delavnic.

Aktivno sodelujem tudi pri skupinskih delavnicah Zdravo hujšanje, kjer predavam o psiholoških vidih zdravega življenjskega sloga, prav tako pa izvajam individualne obravnave kot dodatno podporo v programu.

Sodelujem tudi pri programu Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, kjer izvajam delavnice tako za otroke kot tudi starše, ter individualne posvete kot dodatno podporo.

 

BETI JURKOVIČ LOGAR, dipl. m. s.

Izvajalka Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, Vzgoje za ustno zdravje ter učnih delavnic Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v šolah in vrtcih.

 

BERNARDA HORVAT, prof. zdr. vzg.

Izvajalka Vzgoje za ustno zdravje otrok, Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter učnih delavnic Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v šolah in vrtcih.