ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA
Cesta II. grupe odredov 16

1295 Ivančna Gorica


Tel: 01 781 90 00

Fax: 01 781 90 12

E: info@zd-ivg.si

W: www.zd-ivg.si 


ID za DDV: SI92521045

EZR: 01239-6030920692

Matična številka: 1192574


Direktor: Janez Zupančič, dr.med. (direktor@zd-ivg.si)

Glavna sestra: Mateja Kocjan, 

dipl.m.s., mag. vzg. in men. v zdr.,pomočnica direktorja za ZN

(mateja.kocjan@zd-ivg.si)

Vodja finančno računovodske službe: Sabina Žučko 

(sabina.zucko@zd-ivg.si)

Predstavnik vodstva za kakovost: Marta Praznik, dipl. med. sestra (marta.praznik@zd-ivg.si)