Medicinski laboratorij


OBVESTILA

ODVZEM KRVI ZA ŠČITNIČNE HORMONE
Odvzem krvi za ščitnične hormone (TSH, fT3 in fT4) se izvaja
od ponedeljka do petka med 9:00 in 16:00.
Zaposleni v medicinskem laboratoriju


 • Špela Sajko, univ. dipl. biolog, spec. med. biokem., vodja laboratorija
 • Katarina Furar, dipl. ing. lab. biomed., namestnica vodje laboratorija
 • Tjaša Sladič, dipl. ing. lab. biomed.
 • Andreja Grošelj, laboratorijski tehnik
 • Viktorija Skubic, laboratorijski tehnik
 • Polonca Bašnec, laboratorijski tehnik


Delovni čas


PONEDELJEK– PETEK          6.30 - 19.00


Odmor za malico

DOPOLDAN začetek med 10.00-10.30, odvisno od narave dela - traja 30 minut


POPOLDAN začetek med 16.00-16.30, odvisno od narave dela - traja 30 minut


OBVESTILO!

Delovni čas v ponedeljek, 11.12.2023 do 16.00.

Dejavnost medicinskega laboratorija


V medicinskem laboratoriju ZD Ivančna Gorica izvajamo odvzem biološkega materiala (kri, urin) in osnovne preiskave krvi, seruma, urina ter blata.

 

Sodelujemo tudi z drugimi laboratoriji, kamor pošiljamo pri nas odvzete vzorce naših pacientov v analize, katere ne izvajamo v našem laboratoriju.

 

Pomembno delo laboratorija je tudi zagotavljanje kakovosti rezultatov analiz vaših vzorcev. Zato vsak dan, pred začetkom dela na kateremkoli izmed analizatorjev v našem laboratoriju, izvedemo kontrolni postopek o pravilnosti delovanja le-teh in o pravilnem izvajanju analize s strani osebja. Vsi kontrolni postopki morajo pred začetkom dela ustrezati predpisanim zahtevam, sicer se analize na analizatorjih, dokler napaka ni odpravljena, ne pričnejo. Kontrolo izvajamo tudi med samim delom.

 

Medicinski laboratorij sodeluje tudi pri tako imenovani Republiški kontroli kakovosti SNEQAS, kjer laboratoriji z vse Slovenije analiziramo isti vzorec in rezultate medsebojno primerjamo. Prav tako sodelujemo v mednarodnih kontrolah kakovosti INSTAND in RIQAS.

Vključujemo se in sodelujemo pri izvajanju ISO standarda 9001:2008, ki ga je zavod pridobil leta 2009.

 sneqaspng                  instandjpg           

              riqaspng

 


Samoplačniške storitve


V našem laboratoriju lahko posamezniki opravljajo tudi samoplačniške storitve in sicer iz spektra hematoloških, biokemijskih, urinskih preiskav, preiskav blata in hitrega testa Strep A. Cenik samoplačniških storitev se nahaja na dnu spletne strani laboratorija ZD Ivančna Gorica.


Glede na vrsto storitve, ki bi jo radi opravili samoplačniško v našem laboratoriju, si lahko vsa navodila ogledate v dokumentu, ki se nahaja na dnu spletne strani laboratorija ZD Ivančna Gorica, z naslovom Splošne informacije in priporočila pacientom pred odvzemom biološkega materiala.

 • Tudi za samoplačnike je zdravstvena kartica obvezna, zaradi prepisa podatkov o identifikaciji.
 • Plačilo storitev je možna z gotovino ali s plačilnimi karticami.

 
Informacije o izvidih


Paciente naprošamo, da se za informacije o izvidih obrnejo na svojega izbranega zdravnika ali na zdravnika, ki ga nadomešča.
Prevzem laboratorijskih izvidov


Vaše laboratorijske izvide lahko prevzamete v laboratoriju na sprejemnem okencu v delovnem času laboratorija. Dobite kopijo laboratorijskega izvida, izvirnik laboratorijskega izvida pa je že prejel Vaš izbrani zdravnik.

Za prevzem izvida potrebujete osebni dokument.


Prevzem izvidov za drugo osebo


V kolikor želite prevzeti laboratorijski izvid za drugo osebo oz. želite, da za Vas prevzame laboratorijski izvid nekdo drug, morate s seboj prinesti obrazec Navodilo in pooblastilo za prevzem izvida. Obrazec lahko dobite v laboratoriju ali pa si ga natisnete. Obrazec se nahaja na dnu spletne strani laboratorija ZD Ivančna Gorica.
Laboratorijske analize in navodila pacientom pred odvzemom

1. Hematološke preiskave

2. Biokemijske preiskave

3. HbA1c

4. Osnovna analiza urina

5. Preiskave blata

6. Koagulacija

7. Srčni markerji

8. Hitri testi

9. Expedit

 

 

1. Hematološke preiskave

1.1. Odvzem

Pacientu ni potrebno biti tešč!
Kri odvzamemo v epruvete z vijoličnim zamaškom, ki označuje prisotnost dodanega antikoagulanta (sredstvo proti strjevanju krvi) K3EDTA. Namreč kri bi se po odvzemu v epruveto brez dodanega omenjenega sredstva strdila in bi bila neuporabna za določene analize. Po odvzemu epruveto nekajkrat počasi obrnemo, da se kri in antikoagulant dobro razporedita eden med drugega.
Vzorec uporabimo za analizo hemograma, diferencialne krvne slike in merjenje hitrosti sedimentacije eritrocitov.  


1.2. Čas izdaje izvida
Izvid za preiskovance, ki čakajo na izvid (ponovni obisk pri zdravniku):
 • Izvid za merjenje SR in/ali hemogram in/ali DKS je izdan v roku 60 minut.
 • Izvid za merjenje SR in/ali hemogram in/ali DKS in CRP je izdan v roku 90 minut.
 • Izvid za merjenje SR in/ali hemogram in ročno DKS je izdan v roku 180 minut.

Izvid ostalih preiskovancev je izdan isti dan.


1.3. Hemogram in diferencialna krvna slika

Opis parametrov hemograma:

 • Hitrost sedimentacije eritrocitov (HSE) je nespecifična preiskava, ki nam poda informacijo o spremembi sestave krvne plazme in tudi o lastnostih eritrocitov.
 • Številčna koncentracija eritrocitov je ena od osnovnih preiskav za diagnostiko različnihbolezni.
 • Številčna koncentracija levkocitov je osnovni pokazatelj infekcij, vnetij in s tem lahko spremljamo tudi aktivnost kostnega mozga ob obsevanjih in citotoksični terapiji.
 • Številčno koncentracijo trombocitov merimo z namenom ugotavljanja nepojasnjenih krvavitev, spremljanju kemoterapije in sumih na bolezni kostnega mozga.
 • Številčno koncentracijo retikulocitov merimo za lažjo določitev vrste anemije in spremljamo njeno zdravljenje.
 • Masno koncentracijo hemoglobina merimo z namenom diagnostike in spremljanja anemij.
 • MCV (mean corpuscular volume) opredeljuje povprečni volumen eritrocitov in ga določamo z namenom opredelitve in zgodnjega odkrivanja anemij.
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin ali mean cell hemoglobin) opredeljuje povprečno količino hemoglobina v eritrocitih oz. polnjenost eritrocitov s hemoglobinom in ga določamo z namenom klasifikacije anemij.
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) opredeljuje povprečno koncentracijo hemoglobina v volumski enoti eritrocitov in ga določamo z namenom primerjave velikosti eritrocitov in vsebnosti hemoglobina.
 • MPV (mean platelets volume) opredeljuje povprečni volumen trombocitov.
 • RDW (red distribution width) nam pokaže razporeditev eritrocitov v krvi glede na velikost njihovega volumna in je pomemben parameter za ugotavljanje anemij.
 • Hematokrit merimo z namenom diagnostike anemij, eritrocitoz, ugotavljanja sprememb hemodilucije in hemokoncentracije.
 • Diferencialno krvno sliko izvajamo z namenom diagnostike v primeru znižane oziroma zvišane številčne koncentracije levkocitov, infekcije, zastrupitve, itd. Z štetjem posameznih vrst levkocitov prikažemo relativne in absolutne vrednosti za vrsto levkocitov ter opisujemo morfološke značilnosti levkocitov (oblika in velikost, rezčlenjenost jeder, granulacije in druge vključke v citoplazmi levkocitov). Ocenimo tudi velikost, obarvanost in obliko eritrocitov ter njihove nenormalnosti. Po potrebi naredimo tudi krvni razmaz in diferencialno krvno sliko izvedemo ročno in celice štejemo in opisujemo pod mikroskopom.2. Biokemijske preiskave

2.1. Odvzem

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 uro in 1000 uro.
Pacient mora biti tešč!

Kri odvzamemo v epruvete z rdečim ali zelenim zamaškom, ki vsebujejo gel (za kasnejšo ločitev krvnega strdka oz. krvnih celic od seruma oz. plazme). Epruveto z odvzeto krvjo nato nekajkrat počasi premešamo in pustimo stati vsaj 30 minut, da se kri strdi. Nato epruveto centrifugiramo, da ločimo krvni strdek oz. krvne celice od seruma oz. plazme. Tako pripravljen krvni serum je primeren za analizo.


2.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan isti dan.  


2.3. Seznam biokemijskih analiz

V krvnem serumu določamo koncentracijo:
natrija, kalija, kloridov, železa, feritina, transferina, nasičenost transferina, TIBC, UIBC, glukoze, celokupnega bilirubina, direktnega bilirubina, kreatinina, sečnine, urata, albuminov, holesterola, HDL holesterola, LDL holesterola, trigliceridov ter koncentracijo katalitične aktivnosti encimov ALT, AST, GGT, alfa amilaze in alkalne fosfataze.

 


3. HbA1c

3.1. Odvzem

Pacientu ni potrebno biti tešč!

Kri odvzamemo v epruvete z vijoličnim zamaškom, ki označuje prisotnost dodanega antikoagulanta (sredstvo proti strjevanju krvi) K3EDTA. Namreč kri bi se po odvzemu v epruveto brez dodanega omenjenega sredstva strdila in bi bila neuporabna za določene analize. Po odvzemu epruveto nekajkrat počasi obrnemo, da se kri in antikoagulant dobro razporedita eden med drugega.


3.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan isti dan.  
4. Osnovna urinska analiza

4.1. Odvzem

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro.
Za kvalitativne analize urina lahko oddate naključni vzorec urina v laboratoriju ali ga dostavite v laboratorij po točno določenih navodilih in sicer najkasneje v eni uri po odvzemu ter izključno v urinskem lončku. Tak vzorec urina je lahko zbran v katerem koli času dneva. 

Za kvantitativne analize urina pa morate oddati 2. jutranji urin v laboratoriju ali ga dostavite v laboratorij po točno določenih navodilih in sicer najkasneje v eni uri po odvzemu ter izključno v urinskem lončku. Navodila za odvzem urina se nahajajo na dnu spletne strani.


4.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 45 - 60 minut.
V primeru preiskave URICULT je izvid izdan cca. 24 ur po oddaji vzorca urina.


4.3. Seznam osnovnih urinskih analiz

Urin kvalitatovno analiziramo na prisotnost levkocitov, eritrocitov, glukoze, metilketonov, proteinov, nitritov, hemoglobina, bilirubina, urobilinogena, merimo specifično gostoto in pH urina. Kvantitativno pa na albumine, proteine in kreatinin.
Pri analizi urina uporabimo posebne reagenčne trakove, ki so pokriti z testnimi polji za posamezne naštete parametre. Le-tega namočimo v svež vzorec in vstavimo v urinski analizator, ki nam objektivno odčita nastalo barvno reakcijo na posameznem testnem polju. Sledi še pregled urinskega sedimenta. Izvedemo ga tako, da vzorec urina centrifugiramo v posebni epruveti, kjer po koncu centrifugiranja dobimo na dnu epruvete urinski sediment, iz katerega naredimo nativni preparat. Preparat pregledamo in ovrednotimo z mikroskopiranjem. 


4.3. Uricult

Osnova testa so posebna agarska gojišča na katerih zrastejo kolonije bakterij v primeru, da so le te prisotne v urinu. Preiskava traja 24 ur.


4.4. Test za ugotavljanje nosečnosti

Je enostopenjski test nosečnosti za določanje humanega horionskega gonadotropina v urinu. Test omogoča potrditev nosečnosti nekaj dni pred pričakovano izostalo menstruacijo.

 5. Blato

5.1. Odvzem/sprejem vzorca

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro.

Blato prinesete v laboratorij in sicer v lončku za zbiranje blata, čim bolj svežega oziroma ga hranite v hladilniku ter ga dostavite v laboratorij najkasneje v 24 urah. Za analizo potrebujemo le eno žličko vzorca. Navodila za odvzem blata na parazite oz. prekrite krvi se nahajajo na dnu spletne strani.


5.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 45 - 60 minut.


5.3. Pregled blata na parazite oziroma prisotnost njigovih jajčec

Iz vzorca blata naredimo nativni preparat in mikroskopiramo. V vzorcu iščemo jajčeca parazitov ali njihove dele.


5.2. Okultna ali prekrita krvi v blatu

S posebnim testom izvedemo test na prisotnost humanega hemoglobina v blatu. Preiskavo izvajamo z namenom ugotavljanja izločanja krvi v lumen črevesja iz različnih delov prebavnega trakta (od želodca do debelega črevesja). Posebna brezmesna dieta ni potrebna.

 


6. Koagulacija

6.1. Sprejem in odvzem

V torek in sredo med 1100 in 1300 uro za potrebe antitrombotične ambulante.  

Od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro za predoperativne posege ipd.


6.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v nekaj minutah.  


6.3. Merjenje INR

Nadziranje protrombinskega časa bolnikom na oralni antikoagulantni terapiji, da ohranjajo količino zdravil v predpisanem terapevtskem obsegu. 7. Srčni markerji

7.1. Odvzem

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro. Kri odvzamemo v epruveto z zelenim zamaškom, ki označuje prisotnost litijevega heparina.


7.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 1 ure.


7.3. Troponin T

Srčni troponin I in troponin T sta najbolj kardiospecifična od vseh poznanih biokemičnih srčnih označevalcev. Najvišjo koncentracijo doseže 12 do 48 ur po akutnem miokardnem infarktu in ostane zvišan še 4 do 10 dni.


7.4. D-dimer

D – dimer nastane kot razgradni produkt križno veznega fibrina. Vrednost D-dimera je zvečana pri številnih stanjih, npr. pri krvavitvah, vnetjih, poškodbah, malignomih, hematomih, nosečnosti. Določanje je pomembno pri diagnosticiranju venske tromboze. 8. Hitri test - Strep A

8.1. Odvzem

Na splošno velja, da pred odvzemom brisa grla preiskovanec ne zaužije antiseptičnih tablet za grlo.


8.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 30 - 45 minut.  


8.3. Strep A

Skupina A Streptococcus sp. so najpomembnejši povzročitelji laringitisa. Zgodnja diagnoza in zdravljenje zmanjša število komplikacij kot so revmatična vročica ter glomerulonefritis9. Expedit

Za ostale preiskave biološkega materiala pa naš kurir dnevno dostavlja vzorce v naslednje laboratorije:

 • Adrialab (TSH, FT3, FT4, PSA, pro BNP, PČ, PTČ, tumorski markerji, CK, vitamin D, vitamin B12, folna kislina, LDH, lipaza, kalcij, magnezij, fosfat, mioglobin, FSH, LH, prolaktin, estradiol. progesteron, testosteron, kortizol itd.)
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (revmatoidni faktor – Waaler Rosejev test, virusni markerji na hepatitis B, HPV virus, Borelije lymske borelioze – protitelesa, kultivacija in izolacija bakterij iz brisa vagine, kultivacija in izolacija bakterij iz kužnine površinskih ran (bris ulkusa), kultivacija in izolacija bakterij iz kužnine zg. dihal (bris nosu in žrela), urinokultura – kultivacija in izolacija bakterij iz urina po Sanfordu, korpokultura – kultivacija in izolacija bakterij iz blata itd.)
 • Klinika za nuklearno medicino (adrenokortikotropin (ACTH), protitelesa proti TSH receptorju (TSI), RECOVERY tiroglobulin, protitelesa proti tiroglobulinu (TgA)itd.)
 • Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo (amoniak, koagulacija, fibrinogen, digoksin, vsa zdravila, natriuretični hormon, nevronska specifična enolaza (NSE), tkivni polipeptidni antigen (TPA), alfa – feto protein itd.)
 • Zavod RS za transfuzijsko medicino (Hepatitis B virus – protitelesa (HbsAg), Toxoplasmosis – protitelesa (IgE, IgM, IgG), protitelesa na sifilis, direktni in indirektni Coomsbov test, določanje krvne skupine itd.)

         

9.1. Odvzem
 • Odvzem za laboratorij Adrialab izvajamo skozi cel delovni čas laboratorija od ponedeljka do petka (razen SANFORD in CK od 6:30 do 8:00).
Odvzem za laboratorije Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo,Klinika za nuklearno medicino, Zavod RS za transfuzijsko medicin in Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

pa odvzem vršimo od ponedeljka do četrtka od 6:30 do 19:00, petek pa od 6:30 do 8:00.

Vzorce ustrezno pripravimo in shranimo pri optimalni temperaturi v našem laboratoriju tako, da prispejo na cilj ustrezne kakovosti.