Medicinski laboratorijZaposleni v medicinskem laboratoriju


 • Špela Sajko, univ. dipl. biolog, spec. med. biokem., vodja laboratorija
 • Katarina Furar, dipl. ing. lab. biomed.
 • Andreja Grošelj, laboratorijski tehnik
 • Viktorija Skubic, laboratorijski tehnik
 • Tjaša Sladič,  laboratorijski tehnik


Delovni čas

PONEDELJEK– PETEK          6.30 - 19.00


ODMOR ZA MALICO:

DOPOLDAN 10.00-10.30


POPOLDAN 16.00-16.30

 

Dejavnost medicinskega laboratorija

V medicinskem laboratoriju ZD Ivančna Gorica izvajamo odvzem biološkega materiala (kri, urin) in osnovne preiskave krvi, seruma, urina ter blata.

 

Sodelujemo tudi z drugimi laboratoriji, kamor pošiljamo pri nas odvzete vzorce naših pacientov v analize, katere ne izvajamo v našem laboratoriju.

 

Pomembno delo laboratorija je tudi zagotavljanje kakovosti rezultatov analiz vaših vzorcev. Zato vsak dan, pred začetkom dela na kateremkoli izmed analizatorjev v našem laboratoriju, izvedemo kontrolni postopek o pravilnosti delovanja le-teh in o pravilnem izvajanju analize s strani osebja. Vsi kontrolni postopki morajo pred začetkom dela ustrezati predpisanim zahtevam, sicer se analize na analizatorjih, dokler napaka ni odpravljena, ne pričnejo. Kontrolo izvajamo tudi med samim delom.

 

Medicinski laboratorij sodeluje tudi pri tako imenovani Republiški kontroli kakovosti SNEQAS, kjer laboratoriji z vse Slovenije analiziramo isti vzorec in rezultate medsebojno primerjamo. Vključujemo se in sodelujemo pri izvajanju ISO standarda 9001:2008, ki ga je zavod pridobil leta 2009.

 

 

Samoplačniške storitve

 

V našem laboratoriju lahko posamezniki opravljajo tudi samoplačniške storitve in sicer iz spektra hematoloških, biokemijskih, urinskih preiskav, preiskav blata in hitrega testa Strep A. Cenik samoplačniških storitev se nahaja na dnu spletne strani laboratorija ZD Ivančna Gorica.

 

Laboratorijske analize

1. Hematološke preiskave

2. Biokemijske preiskave

3. Osnovna analiza urina

4. Preiskave blata

5. Koagulacija

6. Srčni markerji

7. Hitri testi

8. Expedit

 

 

1. Hematološke preiskave

1.1. Odvzem


Pacientu ni potrebno biti tešč!
Kri odvzamemo v epruvete z vijoličnim zamaškom, ki označuje prisotnost dodanega antikoagulanta (sredstvo proti strjevanju krvi) K3EDTA. Namreč kri bi se po odvzemu v epruveto brez dodanega omenjenega sredstva strdila in bi bila neuporabna za določene analize. Po odvzemu epruveto nekajkrat počasi obrnemo, da se kri in antikoagulant dobro razporedita eden med drugega.
Tako odvzeta kri mora po odvzemu mirovati vsaj 10 minut za merjenje hitrosti sedimentacije eritrocitov in vsaj 20 minut za izvedbo osnovne analize krvi na hematološkem analizatorju.  


1.2. Čas izdaje izvida


Izvid za preiskovance, ki čakajo na izvid (ponovni obisk pri zdravniku):
 • Izvid za merjenje SR in/ali hemogram in/ali DKS je izdan v roku 60 minut.
 • Izvid za merjenje SR in/ali hemogram in/ali DKS in CRP je izdan v roku 90 minut.
 • Izvid za merjenje SR in/ali hemogram in ročno DKS je izdan v roku 180 minut.

Izvid ostalih preiskovancev je izdan isti dan.


1.3. Hemogram in diferencialna krvna slika

Opis parametrov hemograma:

 • Hitrost sedimentacije eritrocitov (HSE) je nespecifična preiskava, ki nam poda informacijo o spremembi sestave krvne plazme in tudi o lastnostih eritrocitov.
 • Številčna koncentracija eritrocitov je ena od osnovnih preiskav za diagnostiko različnihbolezni.
 • Številčna koncentracija levkocitov je osnovni pokazatelj infekcij, vnetij in s tem lahko spremljamo tudi aktivnost kostnega mozga ob obsevanjih in citotoksični terapiji.
 • Številčno koncentracijo trombocitov merimo z namenom ugotavljanja nepojasnjenih krvavitev, spremljanju kemoterapije in sumih na bolezni kostnega mozga.
 • Številčno koncentracijo retikulocitov merimo za lažjo določitev vrste anemije in spremljamo njeno zdravljenje.
 • Masno koncentracijo hemoglobina merimo z namenom diagnostike in spremljanja anemij.
 • MCV (mean corpuscular volume) opredeljuje povprečni volumen eritrocitov in ga določamo z namenom opredelitve in zgodnjega odkrivanja anemij.
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin ali mean cell hemoglobin) opredeljuje povprečno količino hemoglobina v eritrocitih oz. polnjenost eritrocitov s hemoglobinom in ga določamo z namenom klasifikacije anemij.
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) opredeljuje povprečno koncentracijo hemoglobina v volumski enoti eritrocitov in ga določamo z namenom primerjave velikosti eritrocitov in vsebnosti hemoglobina.
 • MPV (mean platelets volume) opredeljuje povprečni volumen trombocitov.
 • RDW (red distribution width) nam pokaže razporeditev eritrocitov v krvi glede na velikost njihovega volumna in je pomemben parameter za ugotavljanje anemij.
 • Hematokrit merimo z namenom diagnostike anemij, eritrocitoz, ugotavljanja
 • sprememb hemodilucije in hemokoncentracije.
 • Diferencialno krvno sliko izvajamo z namenom diagnostike v primeru znižane oziroma zvišane številčne koncentracije levkocitov, infekcije, zastrupitve, itd. Z štetjem posameznih vrst levkocitov prikažemo relativne in absolutne vrednosti za vrsto levkocitov ter opisujemo morfološke značilnosti levkocitov (oblika in velikost, rezčlenjenost jeder, granulacije in druge vključke v citoplazmi levkocitov). Ocenimo tudi velikost, obarvanost in obliko eritrocitov ter njihove nenormalnosti. Po potrebi naredimo tudi krvni razmaz in diferencialno krvno sliko izvedemo ročno in celice štejemo in opisujemo pod mikroskopom.

2. Biokemijske preiskave

2.1. Odvzem

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 uro in 900 uro.
Pacient mora biti tešč!

Kri odvzamemo v epruvete z rumenim zamaškom, ki vsebujejo gel (za kasnejšo ločitev krvnega strdka od seruma). Epruveto z odvzeto krvjo nato nekajkrat počasi premešamo in pustimo stati vsaj 30 minut, da se kri strdi. Nato epruveto centrifugiramo, da ločimo krvni strdek od seruma. Tako pripravljen krvni serum je primeren za analizo.


2.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan isti dan.  


2.3. Biokemijske analize

V krvnem serumu določamo koncentracijo:
natrija, kalija, kloridov, železa, glukoze, celokupnega bilirubina, direktnega bilirubina, kreatinina, sečnine, urata, albuminov, holesterola, HDL holesterola, LDL holesterola, trigliceridov ter koncentracijo katalitične aktivnosti encimov ALT, AST, GGT, alfa amilaze in alkalne fosfataze.

 

3. Osnovna urinska analiza

3.1. Odvzem

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro.
Naključni vzorec urina lahko oddate v laboratoriju ali ga dostavite v laboratorij po točno določenih navodilih in sicer najkasneje v eni uri po odvzemu ter izključno v urinskem lončku. Tak vzorec urina je lahko zbran v katerem koli času dneva.


3.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 45 - 60 minut.
V primeru preiskave URICULT je izvid izdan cca. 24 ur po oddaji vzorca urina.


3.3.Osnovna urinska analiza

Urin analiziramo na prisotnost levkocitov, eritrocitov, glukoze, metilketonov, proteinov, nitritov, hemoglobina, bilirubina, urobilinogena, merimo specifično gostoto in pH urina.
Pri analizi urina uporabimo posebne reagenčne trakove, ki so pokriti z testnimi polji za posamezne naštete parametre. Le-tega namočimo v svež vzorec in vstavimo v urinski analizator, ki nam objektivno odčita nastalo barvno reakcijo na posameznem testnem polju. Sledi še pregled urinskega sedimenta. Izvedemo ga tako, da vzorec urina centrifugiramo v posebni epruveti, kjer po koncu centrifugiranja dobimo na dnu epruvete urinski sediment, iz katerega naredimo nativni preparat. Preparat pregledamo in ovrednotimo z mikroskopiranjem. 

3.3. Uricult

Osnova testa so posebna agarska gojišča na katerih zrastejo kolonije bakterij v primeru, da so le te prisotne v urinu. Preiskava traja 24 ur.

3.4. Test za ugotavljanje nosečnosti

Je enostopenjski test nosečnosti za določanje humanega horionskega gonadotropina v urinu. Test omogoča potrditev nosečnosti nekaj dni pred pričakovano izostalo menstruacijo.

 

4. Blato

4.1. Odvzem/sprejem vzorca

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro.

Blato prinesete v laboratorij in sicer v lončku za zbiranje blata, čim bolj svežega oziroma ga hranite v hladilniku ter ga dostavite v laboratorij najkasneje v 24 urah. Za analizo potrebujemo le eno žličko vzorca.


4.2 Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 45 - 60 minut.


4.3 Pregled blata na parazite oziroma njihova jajčeca


Iz vzorca blata naredimo nativni preparat in mikroskopiramo. V vzorcu iščemo jajčeca parazitov ali njihove dele.


4.2. Okultna ali prekrita kri v blatu

S posebnim testom izvedemo test na prisotnost humanega hemoglobina v blatu. Preiskavo izvajamo z namenom ugotavljanja izločanja krvi v lumen črevesja iz različnih delov prebavnega trakta (od želodca do debelega črevesja). Posebna brezmesna dieta ni potrebna.

 

5. Koagulacija

5.1. Sprejem in odvzem

V torek in sredo med 1100 in 1300 uro, v okviru antitrombotične ambulante.  


5.2. Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v nekaj minutah.  


5.3. Merjenje INR

Nadziranje protrombinskega časa bolnikom na oralni antikoagulantni terapiji, da ohranjajo količino zdravil v predpisanem terapevtskem obsegu. 


6. Srčni markerji

6.1. Odvzem

Vsak dan od ponedeljka do petka med 630 in 1900 uro. Kri odvzamemo v epruveto z zelenim zamaškom, ki označuje prisotnost litijevega heparina.


6.2.Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 1 ure.


6.3. Troponin T

Srčni troponin I in troponin T sta najbolj kardiospecifična od vseh poznanih biokemičnih srčnih označevalcev. Najvišjo koncentracijo doseže 12 do 48 ur po akutnem miokardnem infarktu in ostane zvišan še 4 do 10 dni.


6.4. D-dimer

D – dimer nastane kot razgradni produkt križno veznega fibrina. Vrednost D-dimera je zvečana pri številnih stanjih, npr. pri krvavitvah, vnetjih, poškodbah, malignomih, hematomih, nosečnosti. Določanje je pomembno pri diagnosticiranju venske tromboze. 


7. Hitri testi – Strep A

7.1. Odvzem

Na splošno velja, da pred odvzemom brisa grla preiskovanec ne zaužije antiseptičnih tablet za grlo.


7.2.Čas izdaje izvida

Izvid je izdan v roku 30 - 45 minut.  


7.3. Strep A

Skupina A Streptococcus sp. so najpomembnejši povzročitelji laringitisa. Zgodnja diagnoza in zdravljenje zmanjša število komplikacij kot so revmatična vročica ter glomerulonefritis

.  


9. Expedit

 

Ostale preiskave krvi, seruma, urina in blata pa naš kurir dnevno dostavlja v naslednje laboratorije: 


Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
(revmatoidni faktor – Waaler Rosejev test, virusni markerji na hepatitis B, HPV virus, Borelije lymske borelioze – protitelesa, kultivacija in izolacija bakterij iz brisa vagine, kultivacija in izolacija bakterij iz kužnine površinskih ran (bris ulkusa), kultivacija in izolacija bakterij iz kužnine zg. dihal (bris nosu in žrela), urinokultura – kultivacija in izolacija bakterij iz urina po Sanfordu, korpokultura – kultivacija in izolacija bakterij iz blata itd.)

Klinika za nuklearno medicino (adrenokortikotropin (ACTH), prolaktin (PRL), folitropin (FSH), lutropin (LH), protitelesa proti TSH receptorju (TSI), RECOVERY tiroglobulin, tiroglobulin (Tg), protitelesa proti ščitnični peroksidazi (TPO), protitelesa proti tiroglobulinu (TgA)itd.)

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo (vitamin B 12. folna kislina, feritin, amoniak, koagulacija, fibrinogen, parcialni tromboplastinski čas (PTČ), protrombinski čas, Internacional normalized ratio (PČ, INR), glikiran hemoglobin (HbA1c), očistek kreatinina, digoksin, vsa zdravila, natriuretični hormon, prostatični specifični antigen (PSA), nevronska specifična enolaza (NSE), tkivni polipeptidni antigen (TPA), karcionomski antigen 19 – 9 (Ca 19 – 9), karcionomski antigen 15 – 3 (Ca 15 – 3), karcionomski antigen 125 (Ca 125), karcinoembrionalni antigen (CEA), horiogonadotropin), alfa – feto protein itd.)

Zavod RS za transfuzijsko medicino (Hepatitis B virus – protitelesa (HbsAg), Toxoplasmosis – protitelesa (IgE, IgM, IgG), protitelesa na sifilis, direktni in indirektni Coomsbov test, določanje krvne skupine itd.)

         

9. Odvzem

Vzorce za urinsko analizo po SANFORD-u in krvne vzorce za teste koagulacije (PČ, INR, PTČ itd.) sprejemamo in odvzemamo v laboratoriju vsak dan le od 630 do 715 ure, saj morajo biti vzorci sveži in dostavljeni v zunanje laboratorije v čim krajšem času.


Za ostale preiskave krvi, ki jih pošiljamo v zgoraj navedene laboratorije pa izvajamo odvzem biološkega materiala skozi cel dan, jih nato ustrezno pripravi in shranimo pri optimalni temperaturi v našem laboratoriju tako, da dospejo na cilj ustrezne kakovosti.


V petek pa ves biološki material zbiramo le do 7.15 ure.