ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH KNJIG:

ORDINACIJA                                           POOBLAŠČENA OSEBA in TELEFONSKA ŠTEVILKA          

Andrej Pogačnik, dr. med.   

spec.ginek.in porodničar                            Marta Praznik, dipl. med. sestra (01/620 47 79)Jadranka Domazet Fink,dr. med.

spec.ginek. in porodničar                            Barbara Dolničar, srednja med. sestra (01/620 47 79)doc. dr. Tanja Burnik Papler, dr med.,

specialist ginekologije in porodništva         Marta Praznik, dipl. med.sestra (01/620 47 79)