Naročanje  


Delovni nalog za naročanje na fizioterapijo nam pošljite:
 po pošti na naslov: ZD Ivančna Gorica, Cesta II. Grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica, FIZIOTERAPIJA 
oddajte na triaži od vstopu v Zdravstveni dom Ivančna Gorica.  

Prosimo, da na delovni nalog navedete vaše kontaktne podatke, obvezno mora biti na delovnem nalogu telefonska številka pacienta. Upoštevajte predpisane roke za oddajo delovnega naloga za fizioterapijo.

ZA INFORMACIJE O PROSTIH TERMINIH IN NAROČANJE lahko pokličete na telefonsko številko 031 350 881

v času od 7.00 do 9.00 in v času od 13.00 do 14.00 ure.   V primeru, da se vam fizioterapevtka ne javi na telefon, izvaja fizioterapijo pacientom. V najkrajšem možnem času, vas bo poklicala nazaj.  

Naročate se lahko samo z delovnim nalogom, ki vam ga izda vaš osebni zdravnik.     Ob vsakem obisku fizioterapevtske obravnave morate imeti s seboj kartico ZZZS.  
Navodila pacientom!

 

- za lažjo in učinkovitejšo izvedbo fizioterapevtskih storitev vas prosimo, da na fizioterapevtsko obravnavo pridete v ustreznih oblačilih ( ohlapnejša oblaičila, npr. trenirka ) in primerni obutvi ( športni copati ipd...)

 

- paciente naprošamo, da ne motijo procesa dela in zasebnosti ostalih pacientov, ki so na fizioterapevtski obravnavi z trkanjem in vstopanjem v ambulanto

 

  Ob vsakem obisku fizioterapevtske obravnave morate imeti s seboj kartico ZZZS.
OBVESTILO ZA PACIENTE, KI SE NAROČAJO NA FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO

 

Zakon o pacientovih pravicah (Ur.L. RS št. 55/2017) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustih čakalnih dobah (Ul. L. RS št. 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

 


 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE ZA FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO

 

Izvaja se triaža delovnih nalogov (napotnih listin).

 

Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti; in sicer je potrebno napotno listino za prvi pregled oz. zdravstveno (fizioterapevtsko) storitev predložiti:

-          za stopnjo nujnosti ZELO HITRO (4) v 7dneh od datuma izdaje napotne listine,

-          za stopnjo nujnosti HITRO  (2) in REDNO (3) v 21 dneh od datuma izdaje napotne listine.

Da se boste pravočasno naročili na fizioterapevtsko obravnavo preverite datum izdaje napotne listine s strani naročnika (zdravnika). V kolikor napotne listine ne boste predložili v zahtevanih rokih, Vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam  in opraviti fizioterapevtske storitve.

Rezervacija je možna le osebno na podlagi predloženega originalnega delovnege naloga. Rezervacije in naročanje po telefonu in preko e-pošte niso možne.
ODPOVED TERMINA


Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno.

 

Poznejša odpoved termina je dopusta le iz Vaših objektivnih razlogov, pri čemer razlog za odpoved sporočite pisno. Objektivni razlogi iz katerih je dopusta poznejša odpoved termina so:

  •  vaša nepričakovana hospitalizacija ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča Vaš prihod na termin ali izvedbo fizioterapevtske storitve,
  •  vaša nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča Vaš prihod na termin ali izvedbo fizioterapevtske storitve,
  •  smrt ožjega družinskega člana.

Po preteku 30. dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru objektivnih razlogov.

 

Če na termin ne boste prišli in termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost) Vas bomo črtali s čakalnega seznama, pri čemer bo napotna listina prenehala veljati.

 

Na čakalni seznam za fizioterapevtsko obravnavo pri nas se boste znova lahko uvrstili šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ste bili neopravičeno odsotni.