AMBULANTA ZA FIZIOTERAPIJOLOKACIJA:

Fizioterapevtska ambulanta se nahaja na lokaciji Ljubljanske ceste 4B v Ivančni Gorici (v stavbi podjetja Lindstrom, za Kmetijsko vrtnim centrom Ivančna Gorica).

NAROČANJE:

Je možno z delovnim nalogom izbranega zdravnika ali zdravnika specialista. 

Samoplačniških fizioterapevtskih storitev ne izvajamo.

 

MOŽNI NAČINI NAROČANJA:

-       Po pošti na naslov ZD Ivančna Gorica, Cesta II. Grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom “za fizioterapijo“,

-       napotno listino oddate na informacijah ob vstopu v Zdravstveni dom Ivančna Gorica.

 

Za informacije o prostih terminih in o načinih naročanja smo, med delovnim časom, dosegljivi na telefonsko številko 031 350 881 ali preko e-poštnega naslova fizioterapija@zd-ivg.si


V primeru, da se Vam kolektiv fizioterapije ne javi na telefon pomeni, da so zadržani z izvajanjem terapij in vam bodo v najkrajšem možnem času vrnili telefonski klic.

 

NAVODILA PACIENTOM


-       Ob vsakem obisku fizioterapevtske obravnave s seboj prinesite kartico ZZZS.

-       Zavarovancem nudimo storitve fizioterapije, ki jih določajo pravila ZZZS, predpiše pa jih izbrani zdravnik.

-       Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti pričakujemo, da na terapijo prihajate točno in redno, vsako morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite osebno, po telefonu ali    preko elektronske pošte.

-       Ambulanta za fizioterapijo ZD Iv. Gorica se nahaja na lokaciji Ljubljanska cesta 4b v Ivančni Gorici.

-       Zaradi lažje vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo fizioterapevtske obravnave vas naprošamo, da preverite oz. dopišete vsaj en kontaktni podatek (telefonsko število ali elektronski naslov).

 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE:

 

Izvaja triaža napotne listine, katera se izvede ob prejemu delovnega naloga. V primeru neskladja med stopnjo nujnosti, ki je navedena na napotni listini in stopnjo nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, velja tista stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži. (tole bi dodala oz zamenjala tam, kjer je omenjena triaža).

Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti; in sicer je potrebno napotno listino za prvi pregled oz. zdravstveno (fizioterapevtsko) storitev predložiti:


-          za stopnjo nujnosti ZELO HITRO (4) v 7dneh od datuma izdaje napotne listine,

-          za stopnjo nujnosti HITRO  (2) in REDNO (3) v 21 dneh od datuma izdaje napotne listine.


Da se boste pravočasno naročili na fizioterapevtsko obravnavo preverite datum izdaje napotne listine s strani naročnika (zdravnika).

V kolikor napotne listine ne boste predložili v zahtevanih rokih, Vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam  in opraviti fizioterapevtske storitve.

Rezervacija je možna le osebno na podlagi predloženega originalnega delovnege naloga. Rezervacije in naročanje po telefonu in preko e-pošte niso možne.Po preteku tega časa napotna listina ni več veljavna in uvrstitev v čakalni seznam ni več mogoča.

Prvi termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. O terminu obravnave vas bomo pisno obvestili po pošti.

 

ČAKALNA DOBA:

Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je opredeljena zakonsko glede na (Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen) :

- zelo hitro: 14 dni, 

- hitro: 3 mesece, 

- redno: 6 mesecev.

Na spletni strani NIJZ so objavljeni prvi prosti termini izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

V primeru, da vaša fizioterapevtska obravnava ne zagotavlja čakalnih dob znotraj dopustnih, vam predlagamo izvedbo zdravstvene fizioterapevtske storitve pri drugem izvajalcu, ki zagotavlja čakalno dobo znotraj najdaljših dopustnih čakalnih dob.

V kolikor se želite kljub temu vpisati pri nas, se strinjate s preseganjem najdaljše dopustne čakalne dobe. (

 

ODPOVED TERMINA 

 

Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno.

 

Poznejša odpoved termina je dopusta le iz Vaših objektivnih razlogov, pri čemer razlog za odpoved sporočite pisno. Objektivni razlogi iz katerih je dopusta poznejša odpoved termina so:

  •  vaša nepričakovana hospitalizacija ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča Vaš prihod na termin ali izvedbo fizioterapevtske storitve,
  •  vaša nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča Vaš prihod na termin ali izvedbo fizioterapevtske storitve,
  •  smrt ožjega družinskega člana.

Po preteku 30. dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru objektivnih razlogov.

 

Če na termin ne boste prišli in termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost) Vas bomo črtali s čakalnega seznama, pri čemer bo napotna listina prenehala veljati.

 

Na čakalni seznam za fizioterapevtsko obravnavo pri nas se boste znova lahko uvrstili šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ste bili neopravičeno odsotni.


ZD IVANČNA GORICA