ČAKALNE DOBE ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICA


Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom Ivančna Gorica, določil pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike naročanja, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.


Pacient se za pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči :

- osebno v ordinaciji, ( v času ordinacijske ga časa zdravnika )

- po telefonu in sicer na tel. št. 01 781 90 00 ; ( v času ordinacijskega časa ambulante )

- po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, naziv zdravnika pri katerem se želi naročiti, Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

- po e-pošti, katera je navedena ob vsakem zdravnikuČe ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si


Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.


Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.


V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.


Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .


Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).


Ivančna Gorica, 22.10.2022

 

ČAKALNE DOBE Zdravstvenega doma Ivančna Gorica 

 

Na podlagi novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Uradni list RS, št.3/2018 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah Uradni list RS št.55/2017, je Zdravstveni dom Ivančna Gorica, določil pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki skladno s 15 č členom ZPacP-A na svoji spletni strani in na vidnem mestu v čakalnici obveščajo oblike naročanja, čas naročanja, kontaktne podatke izvajalca zdr. dejavnosti, najkrajše čakalne dobe po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, pri katerih obstaja čakalna doba, in podatke o pooblaščenih osebah, ki vodijo ČS.

 

Pacient se za pregled (zdravstveno storitev) lahko naroči :

- osebno v ordinaciji, ( v času ordinacijske ga časa zdravnika )

- po telefonu in sicer na tel. št. 01 781 90 00 ali  v ambulanto (v času ordinacijskega časa ambulante )

- po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, naziv zdravnika pri katerem se želi naročiti, Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

- po e-pošti, katera je navedena ob vsakem zdarvniku

 


Če ima pacient elektronsko napotno listino (e- Napotnico), izvajalcu sporoči številko napotne listine in ZZZS številko, elektronsko preko sistema eNaročanje na povezavi: narocanje.ezdrav.si

 

Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine. O uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oz. določitve termina pregleda.

 

Pacient odpove termin le enkrat v okviru iste napotitve najpozneje 10 dni pred izvedbo storitve v okviru stopnje nujnosti hitro in redno.

 

V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, se ga črta iz ČS in napotna listina preneha veljati.

 

Ponovno se lahko uvrsti na ČS za to storitev po preteku treh mescev .

 

Čakalna doba je odvisna od STOPNJE NUJNOSTI (nujno, zelo hitro, hitro in redno).

 

 

 

 

DEJAVNOST

 Naziv čakalne  

      dobe

HITRO

REDNO

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Petra Gracar Pekolj, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

 

1

234

Renata Kisovar, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 32 00 450

e-naslov: zobna.odrasli.gracar@zd-ivg.si

protetika

45

164

Jožica Lampret Kozlevčar,dr. dent.med.

prvi pregled - zdravljenje

1

365

Metod Javornik, zobni asistent;

tel. št. 01/ 781 90 16;

e-naslov: zobna.odrasli.jlampret@zd-ivg.si

protetika

3

30

Anita Palamar, dr. dent. med.

prvi pregled - zdravljenje

1

547

Klara Omahen Bonifer, zobna asistentka;

tel. št. 01 /781 90 17

e-naslov: zobna.odrasli.palamar@zd-ivg.si

protetika

30

730

Alja Barbič Majerič, dr. dent. med.

 

 

prvi pregled – zdravljenje

1

420

Brigita Tonin, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 32 00 452

e-naslov: zobna.odrasli.barbic@zd-ivg.si

protetika

 

 

90

210

 

 

 

JERNEJ JERAS, dr. dent. med.

prvi pregled –
zdravljenje

1

182

Tina Mežan, zobna asistentka;

tel. št. 01/ 32 00 454

e-naslov:

zobna.odrasli.jeras@zd-ivg.si

protetika

3

3

 

 

OTROŠKO IN MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO


Čakalne dobe za PRVI PREGLED :

Alenka Kotnik, dr. dent. med.

prvi pregled

90 dni

Nataša Božičnik Brezovšek, zobna asistentka;

tel. št. 01/32 00 451

e-naslov: zobna.mladinska.kotnik@zd-ivg.si

 

Darija Brlek, dr. dent. med.

prvi pregled

365 dni

Maja Sajevic, zobna asistentka;

tel. št. 01/7878 513- SŠ Josip Jurčič

tel. št. 01-7887-811 OŠ Ferda Vesela

e-nalsov: brlek.zd.ivg@gmail.com

Nataša Voler, dr. dent. med.

 

 

 

prvi pregled

60 dni

Slavica Lekan, zobna sistentka

tel. št. 01/ 7878-513 SŠ Josip Jurčič

tel. št: 01-7887-811 OŠ Ferda Vesela

e-naslov: zobna.mladinska.voler@zd-ivg.si

 

 

 

 

 

ORTODONTIJA

HITRO

REDNO

Jure Klaj, dr. dent. med., spec. ortodont

prvi pregled

1440 dni

1820 dni

Jaka Bregar, zobni asistent;

tel. št. 01/ 781 90 33

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

Boštjan Lavriša, dr. dent. med., spec. ortodont

prvi pregled

1440dni

1820 dni

Jaka Bregar, zobni asistent;

tel. št. 01/781 90 33

e-naslov: ortodont@zd-ivg.si

 

 

POJASNILO o stopnji nujnosti »nujno« na področju ortodontije 

Spoštovani ! 

Ker na področju ortodontije ni nujnih stanj, se pri naročanju uporabljajta samo stopnji nujnosti »hitro« in »redno«.


V kolikor pacient prejme napotnico s stopnjo nujnosti »zelo hitro«, specialist ortodont, le - to spremeni v stopnjo nujnosti »hitro«, o čemer obvesti izbranega zobozdravnika, ki je napotnico izdal in pacienta.Hvala za razumevanje.


 

 

 

DEJAVNOST

 ZELO HITRO

HITRO

REDNO

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama

FIZIOTERAPIJA

Renata Zupančič


Nika Kavšek
Marija Pevec BregarAlena Berends


Naročite se lahko na tel. št. 031-350-881 ali na elektronski naslov: fizioterapija@zd-ivg.si

69 dni


69 dni
69 dni69 dni

268 dni


268 dni
268 dni268 dni

322 dni


322dni
322 dni322 dni

Renata Zupančič, dipl. fizioterapevt

Nika Kavšek, dipl. fizioterapevt, limfterapevt,


Marija Pevec Bregar, dipl. fizioterapevtAlena Berends, dipl. fizioterapevt
DEJAVNOST


 

ZELO HITRO HITROREDNOPooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama

Specialna fizioterapevtska obravnava - Limfna drenaža

Nika Kavšek, dipl. fizioterapevt, limfterapevt

 160 dni

   388 dni

     451dni

Nika Kavšek, dipl. fizioterapevt, limfterapevt,

tel. št. 031 350 881

e-naslov: fizioterapija@zd-ivg.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB, na dan 31.10.2022

SPLOŠNE AMBULANTE

 ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

OPREDELJEVANJE
  DA / NE

Janez Zupančič, dr. med., spec. spl. med.

1.944

NE

Kompoljšek Pivk Lana, dr. med.

1.406

NE

Žirovnik Kuster Katarina, dr. med., spec. druž. med.

1.700

NE

Plut Švigelj Mateja, dr. med. spec. druž. med.

1.566

NE

Bratož Vidmar Katarina, dr. med. spec. druž. med.

1.749

NE

Vlatka Rokvić, dr. med., spec. druž. med.

1.642

NE

Primož Nagode, dr. med., spec. druž. med.

1.403

DA

OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA

Peršin Zupet Ksenija, dr. med. spec. pediater

674

NE

Zasist. dr. Simona Rajtar osredkar,. dr. med. spec. pediater

1.315

NE

Kunaver Tašič Maruša, dr. med., spec. pediater

851

DA

Povše Daša, dr. med., spec. pediater

581

DA

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Kotnik Alenka, dr. dent. med.

1.137

DA

Brlek Darija, dr. dent. med.

1.274

DA

Voler Nataša, dr. dent. med.

1.078

DA

Gracar Pekolj Petra, dr. dent. med.

1.185

DA

Lampret Kozlevčar Jožica, dr. dent. med.

1.249

DA

Palamar Anita, dr. dent. med.

1.362

DA

Barbič Majerič Alja, dr. dent. med.

1.116

DA

Jeras Jernej, dr. dent. med.                  

283

DA

 

DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠTEVILO OPREDELJENIH OSEB

OPREDELJEVANJE
DA / NE

Jadranka Domazet Fink, dr. med., spec ginekolog in porodničar

1.925

NE

Andrej Pogačnik, dr. med., spe. ginekolog in porodničar

1.628

NE

asist. Tanja Burnik Papler, dr. med., spec. ginekolog in porodničar

1.045

DA

 

 Janez Zupančič, dr. med., direktor zavoda