MARUŠA KUNAVER TAŠIČ, dr. med., specialist pediater


Medicinske sestre: Katarina Podlogar, dms

                                 Nevenka Pust, sms


ORDINACIJSKI ČAS

PONEDELJEK            

07:00 – 14:00

TOREK

12:30 – 19:30

SREDA

NE DELA

ČETRTEK

07:00 – 14:00

PETEK

07:00 – 14:00 ali 12:30 – 19:30 po razporedu

SOBOTA                

PO RAZPOREDU


MALICA: 10:00 – 10:30 oz. 16:00 – 16:30

 

Telefon: 01 / 620 47 87

e- mail: otroski.dispanzer.kunavertasic@zd-ivg.si

Naslov: Zdravstveni dom Ivančna Gorica, (za dr. Kunaver Tašič), C. II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

 

Odsotnost: Ambulanta v času od 27.06.2024 do 17.07.2024 NE DELA.

Ambulanta dne, 18.07.2024 in 24.07.2024 izjemoma dela POPOLDAN, 

dne, 31.07.2024 pa DOPOLDAN.


Nadomeščanje:

Ambulanto v nujnih primerih oz. neodložljivih zdravstvenih storitev nadomeščajo ostale pediatrinje, ki ta dan delajo.


Petek popoldan: 19.07.2024

 

Načini naročanja:

- po telefonu na tel. št. 01 / 620 47 87 v ordinacijskem času ambulante

- preko e-maila: otroski.dispanzer.kunavertasic@zd-ivg.si
- osebno v ordinacijskem času

- po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, (za dr. Kunaver Tašič), C. II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

 

Nadomeščanje: zdravnico med odsotnostjo nadomeščajo v dopoldanskem in popoldanskem času prisotne pediatrinje.

 

Obvestila:

V primeru življenjske ogroženosti pokličite na 112.

elektronska pošta je poleg naročanju na nenujne preglede namenjena tudi za naročanje receptov, napotnic, odpiranju in zapiranju nege za vašega otroka (ime,priimek in rojstni datum vas in otroka ter točne datume odsotnosti zaradi nege) ter pošiljanju izvidov skeniranih v PDF formatu.

- odgovor na elektronsko pošto lahko boste dobili najpozneje v dveh delovnih dneh, ko zdravnica dela.

- zaradi varovanja osebnih podatkov ne pošiljajte opisov stanja vašega otroka in fotografij (le izjemoma, če se tako dogovorite z zdravstvenim osebjem po telefonu)

- Prosimo, da elektronsko pošto pošiljate SAMO NA EN NASLOV NADOMESTNEGA ZDRAVNIKA in NE na vse elektronske naslove.

- posvet v zvezi z zdravstvenim stanjem vašega otroka izvajamo IZKLJUČNO po telefonu.

- zdravnica na novo opredeljuje samo sorojence in novorojenčke.


Število opredeljenih pacientov na dan 01.04.2024: 1048

Število količnikov na dan 01.04.2024: 2281,7