SISTEMATSKI PREGLEDI ŠOLSKIH OTROK potekajo v Zdravstvenm domu Ivančna Gorica in sicer :

pred vstopom v šolo (individualno skupaj s starši)

v 2.,4.,6.,8. razredu devetletke

v 1.,3. letniku srednje šole


Otrok naj na sistematski pregled prinese :

  • kartico zdravstvenega zavarovanja
  • očala, v kolikor jih ima
  • Knjižico o cepljenju oz. podatek o opravljenih cepljenjih
  • izpolnjen in podpisan vprašalnik
  • če otrok, nima izbranega osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, in še nikoli ni bil na sistematskem pregledu pri nas, naj od svojega osebnega zdravnika, prinese izpolnjen obrazec o opravljenih sistematskih pregledih, ki ga dobite z klikom: Potrdilo