Referenčna ambulanta

je ambulanta družinske medicine, kjer poleg zdravnika in medicinske sestre, v tim vstopa še diplomirana medicinska sestra.
Diplomirana medicinska sestra v tej ambulanti vodi določene kronične bolnike kot so :astmatiki, bolniki s kronično obstruktivno boleznijo, sladkorni bolniki in bolniki z povečanim krvnim pritiskom.
Izvaja tudi preventivne preglede odraslega človeka od 30 - 50 let starosti.

Pogoje za izvajanje referenčne ambulante v ZD Ivančna Gorica, izpolnjujejo: 

- Janez Zupančič, dr. med., spec. družinske medicine
- Tonja Gomzi Hrabar, dr. med.,
- Mateja Plut Švigelj, dr. med., spec. družinske medicine,
- Vlatka Rokvić, dr. med., spec. družinske medicine ,
- Katarina Bratož Vidmar, dr. med.,spec. družinske medicine
- Katarina Žirovnik Kuster, dr.med., spec. družinske medicine

Cilj referenčne ambulante je spremljanje zdrave populacije in bolj kakovostna obravnava kroničnih bolnikov.


V Zdravstvenem domu Ivančna Gorica imamo v referenčnih ambulantah  3 diplomirane medicinske sestre in sicer : 
- Maja Bajc Gerl, dipl. babica, medicinska sestra v referenčni ambulanti
- Milena Janežič, dipl. m. s.
- Mateja Kocjan, dipl. m. s.