Referenčna ambulanta, je ambulanta družinske medicine, kjer poleg zdravnika in medicinske sestre, v tim vstopa še diplomirana medicinska sestra.


Diplomirana medicisnka sestra v tej ambulanti vodi določene kronične bolnike kot so :astmatiki, bolniki s kronično obstruktivno boleznijo, sladkorni bolniki in bolniki z povečanim krvnim pritiskom.


Izvaja tudi preventivne preglede odraslega človeka od 30 - 50 let starosti.

Pogoje za izvajanje referenčne ambulante v ZD Ivančna Gorica, trenutno izpolnjujeta:

 

Janez Zupančič, dr. med., spec. družinske medicine
Lana Pivk dr. med.,spec. druž. med.
Mateja Plut Švigelj, dr. med., spec. družinske medicine,
Vlatka Rokvić, dr. med., spec. družinske medicine ,
Katarina Bratož Vidmar, dr. med.,spec. družinske medicine
Katarina Žirovnik Kuster, dr.med., spec. družinske medicine

Primož Nagode, dr. med., spec. družinske medicine

Cilj referenčne ambulante je spremljanje zdrave populacije in bolj kakovostna obravnava kroničnih bolnikov.