REFERENČNA AMBULANTA  

 (za paciente Janje Omejec Strnad , dr. med., spec. družinske medicine)


Martina Umek, dipl. medicinska sestra v referenčni ambulanti

 

ORDINACIJSKI ČAS :

 
PONEDELJEK, 6.00 - 13.30 ure

 ČETRTEK, 12.30 - 20.00 ure
 2. in 4. PETEK, 6.00 - 13.30 ure


ODMOR ZA MALICO :


dopoldne : 10.00 - 10.30 ure
popoldne : 16.00 - 16.30 ure

 

NAROČANJE :


Pacienti, ki želite obiskati medicinsko sestro v referenčni ambulanti, se lahko naročite:

  •  osebno  
  •  pokličete na tel. št. 01 6204-771, v času ordinacijskega časa ambulante
  •  preko e-maila : referencna.ambulanta.omejecstrnad@zd-ivg.si ( povratno informacijo boste dobili v roku 2-3 delovnih dni, ko ambulanta dela ).
  •   po pošti na naslov : Zdravstveni dom Ivančna Gorica, ( naziv dipl. med. sestre, pri kateri se želite naročiti ), C. II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica